Przemysł i energetyka

ZESTAWIENIE REFERENCYJNE DOSTAW  ZREALIZOWANYCH  W RAMACH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH, UTRZYMANIA RUCHU, MODERNIZACJI ORAZ GENERALNEGO WYKONAWSTWA INWESTYCJI WYKONANYCH PRZEZ INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA Sp. z o.o.

PRZEMYSŁ

CHEMIA

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

ENERGETYKA

HYDROINŻYNIERIA

BUDOWNICTWO DROGOWE

PRZEMYSŁ, ENERGETYKA, CIEPŁOWNICTWO, CHEMIA

Inwestor Wykonawca Nazwa inwestycji / zakres dostaw Rok
SYNTHOS

RUE-RZN

Budowa węzła filtracji i dosuszania próżniowego.

 

Dostawa:  zaworów zaporowych, kulowych, przepustnic, filtrów, kompensatorów, rur i kolan stalowych, kołnierzy

2018
Termika Energetyka Przemysłowa

WAFAPOMP

Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim.

 

Dostawa:  zaworów kulowych i grzybkowych, pompy, kołnierzy i kształtek stalowych.

2018
SINIAT

Matmont

Modernizacja instalacji technologicznej w zakładzie produkcji płyt kartonowo – gipsowych 

 

Dostawa:  zbiornika gipsu

2018
AMP o.Zdzieszowice Dostawa:  zbiornika Instal Rzeszów 2018
BOCCARD Remont rurociągów wody surowej TAMEH

 

Dostawa:  armatury odcinającej, zwrotnej, kształtek stalowych

2018
KHK Kraków Remont kotłów.

 

Dostawa:  armatury zaporowej.

2017 – 2018
EKO-ENERGIA Modernizacja estakady gazu na wydziale gazowym

AMP o.Kraków

 

Dostawa:  zasuwy suwakowej DN 1200

2017
TAMEH

COMPLEX PRO

Remont turbodmuchawy TAMEH

 

Dostawa:  armatury zaporowej, zwrotnej, zasuw DN 600, 800

2017
PUW HKW

Dąbrowa Górnicza

WAFAPOMP

Modernizacja Pompowni Dziećkowice II – Jaworzno.

 

Dostawa:  zasuw, kompensatorów, rur i kształtek stalowych

2017
TAURON WYTWARZANIE

WESTING

Budowa instalacji czyszczenia lanc mułowych w Elektrowni Siersza w Trzebini.

 

Dostawa:  zaworów kulowych z uszczelnieniem metal – metal

2017
BOLTECH

ZG Bolesław

INTROL – ENERGOMONTAŻ

Rurociągi dla Zakładu przeróbki odpadów poflotacyjnych.

 

Dostawa:  rur i kształtek  PE 100 SDR 17.

2016
FUCHS OIL CORP.

COMAX

Budowa węzła cieplnego dla stanowiska produkcji smarów.

 

Dostawa:  zaworów regulacyjnych 2- i 3-drogowych z napędami elektrycznymi, zaworów zaporowych

na olej diatermiczny 300oC

2016 – 2018
INVEST EKO

COMAX

Centrum Badawczo – Rozwojowe, budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów

 

Dostawa:  armatury kulowej ze stali kwasoodpornej

2016
JSW KOKS S.A.

 

COMAX

KOKSOPROJEKT

ZKREM

Modernizacja benzolowni na wydziale węglopochodnych

w Koksowni Radlin

 

Dostawa:  agregatów pompowych WAFAPOMP,

armatury odcinającej, zabezpieczającej

2016 – 2017
TAMEH

HPR ZPS

Remont rurociągu gazu w TAMEH O/Kraków

 

Dostawa:  zasuwy suwakowej DN 1200 na gaz koksowniczy

2016
ZK REM Budowa zbiornika gazu AMP Kraków

 

Dostawa:  zasuw suwakowych DN 800, DN 1200

2016
JSW KOKS S.A.

KOKSOPROJEKT

Modernizacja chłodnic gazu

 

Dostawa zasuw na gaz koksowniczy DN 800, 1000, 1200

2016
Koksownia Trzyniec

ZARMEN

Instalacja suszenia nowobudowanej baterii koksowniczej nr 12 w Koksowni Trzyniec.

 

Dostawa:  armatury odcinającej kulowej i regulacyjnej grzybkowej, zasuw odcinających i zaworów kulowych z zabezpieczeniem „fire-save”

2016
Grupa Ożarów.

MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.

Budowa systemu selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu w procesie wypału klinkieru w Cementowni Ożarów.

 

Dostawa:  zaworów kulowych kwasoodpornych

2015
ECA Andrychów

INTROL – ENERGOMONTAŻ

Budowa turbozespołu w EC Andrychów.

 

Dostawa: armatury

2015
Galeria FORUM Gdańsk

PW SKIBIŃSKI

Budowa Centrum Handlowego FORUM Gdańsk

 

Dostawa:  rur  w gat. 1.4301:   711,2 x 6,  812,8 x 6, 1016 x 6  

2015
KOKSOWNIA

CZĘSTOCHOWA

NOWA

GRUPA ZARMEN

Modernizacja benzolowni na wydziale węglopochodnych w KCN Częstochowa. Instalacje odzysku i magazynowania benzolu, gospodarki NaOH, absorpcji, desorpcji, hermetyzacji benzolu

 

Dostawa:  zaworów kulowych, zwrotnych, zasuw 

na media: olej płuczkowy, surowy benzol,  NaOH 20% – 50% polimery, para technologiczna, woda amoniakalna,

woda chłodząca

2015
JSW KOKS S.A. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w zakresie instalacji do transportu mediów technologicznych

 

Dostawy:  armatury kwasoodpornej, zasuw nożowych

2015
ZEC S.A. Katowice

EN Św-ce

Wykonanie zabudowy dodatkowej turbiny oraz instalacji dla potrzeb zwiększenia skojarzenia.

Instalacje pary do turbiny i turbinki pompy olejowej.

Instalacje pary wylotowej z turbiny.

 

Dostawa:  zaworów zaporowych i regulacyjnych z napędami, zaworów zwrotnych i zaworów bezpieczeństwa

2015
UAB EKOBANA Wilno

UNISERW-PIECBUD

Budowa nowej chłodni kominowej w Elektrociepłowni Północnej w Kothla-Jarve Estonia.

 

Dostawa:  przepustnic DN 350, 600, 800 z napędami elektromechanicznymi.

2015
AMP S.A.

ZK-REM

Rozbudowa stacji gazu w AMP S.A. Oddział Kraków.

 

Dostawa:  zasuw suwakowych DN 1200 z napędami elektromechanicznymi

2015
KGHM Głogów

ZEC SERVICE

Instalacja kotła odzysknicowego na pirometalurgii.

Stacja redukcji pary i instalacja suszarni kondensatu.

 

Dostawa:  armatury regulacyjnej z napędami elektrycznymi.

2015
STALPRODUKT

EKO-BUDOWA

Modernizacja instalacji oczyszczania ścieków.

 

Dostawa:   armatury odcinającej, zasuw do zabudowy podziemnej, w komorach wraz ze stojakami ze stali nierdzewnej i czujnikami stanu „zamnknij-otwórz”

2015
KARBON Modernizacja odwodnienia w KWK Kazimierz Juliusz.

 

Dostawa:  rur stalowych gat. S235JRH w zakresie 355,6 x 8,0 do 355,6 x 17,5

2014
JSW KOKS S.A. Budowa węzła odbenzolowania na Wydziale Węglopochodnych w Koksowni Przyjaźń.

Węzeł desorpcji benzolu.

Rurociągi przyłączeniowe w rejonie desorpcji i wymiany ciepła.

Instalacje technologiczne w rejonie chłodnic oleju.

Instalacje technologiczne w rejonie pompowni.

 

Dostawa:  rur  gat. P235 TR1, P265GH, kołnierzy i

kształtek  gat. 1.4541, P235GH, P245GH, P265GH, P280GH

Dostawa:  zaworów kulowych – kwasoodpornych,

zaporowych grzybkowych, regulacyjnych, bezpieczeństwa, zasuw klinowych, kozłowych, odwadniaczy,

zawory bezpieczeństwa – dla podgrzewaczy oleju, kondensatorów i wymienników

2014
ZEC S.A.

COMAX

Budowa agregatu kogeneracyjnego w Wydziale VI „Wujek” ZEC S.A. zasilanego gazem z odmetanowania kopalni KWK „Wujek”.

 

Dostawa:  wymiennika separacyjnego wody obiegowej /37% glikolu, zaworów regulacyjnych, zaworów 3-drożnych z napędami elektromechanicznymi oraz zbiorników gospodarki olejowej.

2014
ARCELOR MITTAL POLAND Modernizacja rurociągu gazu AMP o.Kraków

 

Dostawa:  zasuw DN 1200, 1600 na gaz koksowniczy

2014
FORTUM BYTOM S.A. Modernizacja rurociągów wody sieciowej w EC Miechowice.

 

Dostawa:  zasuw DN 300

2014
AZOTY Chorzów

INTROL – ENERGOMONTAŻ

Rozbudowa kotłowni węglowej.

 

Dostawa:  armatury

2014
ENERGA

ENERGOMONTAŻ ZACHÓD

ENERGA Elektrownie Ostrołęka

Rurociągi poboru pary do stacji redukcyjno-schładzających

Armatura dla układów parowych, skroplin i wtrysków bloków 1,2 i 3

Armatura dla układów wody grzewczej

 

Dostawa:  armatury wysokociśnieniowej: zaporowej i regulacyjnej, armatury z napędami elektromechanicznymi

2013
SEJ  S.A.

COMAX

 

Modernizacja układu ciepłowniczego w EC Zofiówka.

 

Dostawa:  2 pomp typ NK mocy 132 kW z przetwornicą CUE

Dostawa:  zaworów zaporowych, zwrotnych, bezpieczeństwa,

zasuw i przepustnic – ręcznych i z napędami elektrycznymi, 

odwadniaczy, filtrów, zaworów regulacyjnych z napędami, napędów elektrycznych

2013
WZK VICTORIA S.A. Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego z amoniaku i siarkowodoru wraz z ich ekologiczną utylizacją.

 

Dostawy:     armatury zaporowej

2013
ECO Kutno

INTROL S.A.

COMAX

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie.

 

Dostawa:  pomp, wymienników ciepła, magnetoodmulacza, Dostawa:  zaworów kulowych, regulacyjnych ręcznych, zwrotnych, bezpieczeństwa, przepustnic 3-mimośrodowych,    zasuw, zaworów 3-drożnych z napędami elektrycznymi.

Dostawa:  rur i kształtek stalowych, kołnierzy szyjkowych

2012
IChPW Zabrze Budowa Centrum Czystych Technologii Węglowych z Zabrzu – Część technologiczna.

 

Dostawa:  zaworów kulowych odcinających,  zaworów

grzybkowych zaporowych, zaworów bezpieczeństwa

na media: para wodna, dwutlenek węgla, tlen techniczny, powietrze AKPiA, powietrze procesowe, gaz ziemny,

azot, woda zdemineralizowana, woda chłodząca

2012
AMP S.A.

ZARMEN

Modernizacja wydziału węglopochodnych w AMP S.A. Oddział Zdzieszowice

Instalacje technologiczne, desorpcja siarkowodoru i amoniaku z wód procesowych

Katalityczny rozkład amoniaku i produkcja siarki metodą Clausa, Instalacje wody amoniakalnej, absorpcja amoniaku z gazu koksowniczego.

 

Dostawy: zasuw, zaworów kulowych i grzybkowych,

zaworów bezpieczeństwa,

2012
RE ALLOYS –

Huta ŁAZISKA

HPR-ZRM

Modernizacja układu chłodzenia pieców hutniczych nr 7 i 8.

 

Dostawa:  kompletu pomp, zestawu pompowego,

stacji uzdatniania wody, wymienników ciepła mocy 3 MW,

chodnicy wentylatorowej mocy 3 MW,  filtroodmulnika,

naczynia wzbiorczego, urządzenia do uzupełniania zładu,

zestawu stabilizacji ciśnienia.

Dostawa:  zaworów kulowych, zwrotnych, bezpieczeństwa,

przepustnic – ręcznych i z napędami elektrycznymi,

zaworów regulacyjnych ręcznych

2011
KOKSOWNIA Trzyniec

ZARMEN

Budowa baterii Koksowniczej nr 12.

Instalacja rozprowadzenia gazu opałowego dla suszenia i rozpału baterii koksowniczej.

Rozprowadzenie gazu.  Zamknięcia wodne.

 

Dostawa:  armatury zaporowej i regulacyjnej.

2010
WZK VICTORIA S.A.

KOKSOPROJEKT

Budowa układu wtórnego chłodzenia gazu koksowniczego.

 

Dostawa:  zasuw klinowych, zaworów kulowych, zwrotnych

na media: kondensat wodno-smołowo-olejowy, azot, opary z hermetyzacji, olej odpędzony, woda odbieralnikowa

2009
AMP S.A.

KOKSOPROJEKT

Modernizacja wydziału węglopochodnych w AMP S.A. Oddział Kraków, Wydział Chemii.

Instalacja odsmalania wody pogazowej.

Absorpcja siarkowodoru i amoniaku z gazu.

Desorpcja siarkowodoru i amoniaku z wód procesowych

Katalityczny rozkład amoniaku i wytwórnia siarki metodą Clausa.

 

Dostawa: armatury zaporowej i zaworów bezpieczeństwa

2009
WZK VICTORIA S.A.

KOKSOPROJEKT

Budowa układu wstępnego chłodzenia gazu koksowniczego z obiegami wody  chłodzącej oraz benzolownią”.

 

Dostawy:  zasuw 2117   

na media: kondensat wodno-smołowy, opary z hermetyzacji, woda chłodząca, emulsja wodno-smołowa, gaz koksowniczy

2008
ZM DUDA Budowa Zakładu Mięsnego Euroubojnia w Jędrzejowie.

 

Dostawa:  zestawu hydroforowego do utrzymywania stałego ciśnienia typ VDH3.14/2. ( na dokumentacji firmy VOGEL Pumpen  Austria –  ITT Industries ),

zbiornika kondensatu, zaworów kulowych, zwrotnych, osadników,  przepustnic, kompensatorów,

wymienników ciepła WP-6.

2007
KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ

ENERGOINSTAL

Modernizacja gospodarki energetycznej – Budowa elektrociepłowni z utylizacją gazów nadmiarowych

 

Dostawa:  armatury kotłowej, gazowej, armatury regulacyjnej,

zasuw klinowych dla zamknięć hydraulicznych

zaworów kulowych do instalacji azotu,

zaworów zaporowych i  zasuw do pary grzewczej,

zaworów regulacyjnych do pary świeżej,

zaworów zaporowych do gazu koksowniczego i gazu nadmiarowego, woda zasilającej i wtryskowej, pary świeżej,

kondensatu

2007

Hydroinżynieria i drogownictwo

ZESTAWIENIE REFERENCYJNE DOSTAW ZREALIZOWANYCH W RAMACH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH, UTRZYMANIA RUCHU, MODERNIZACJI ORAZ GENERALNEGO WYKONAWSTWA INWESTYCJI WYKONANYCH PRZEZ INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA Sp. z o.o.

HYDROINŻYNIERIA

BUDOWNICTWO DROGOWE

ENERGETYKA

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

PRZEMYSŁ

CHEMIA

HYDROINŻYNIERIA

SIECI WODNO-KANALIZACYJNE

BUDOWNICTWO DROGOWE

Inwestor Wykonawca Nazwa inwestycji / zakres dostaw Rok
PRDiM

Kędzierzyn-Koźle

Przebudowa oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle

 

Dostawa:  żeliwo drogowe

2017 – 2018
BUDOMONT 6 Modernizacja kanalizacji w Chorzowie ul. Wolności

 

Dostawa:  włazy

2017 – 2018
JZWiK

Jastrzębie-Zdrój

Dostawa:  armatura wodociągowa i włazy 2017 – 2018
VEOLIA – Wodociągi Tarnowskie Góry Dostawa:  armatura wodociągowa, w tym hydranty, zasuwy 2017 – 2019
PSG ZABRZE Dostawa:  opaski naprawcze 2017 – 2018
WODOCIĄGI

KATOWICKIE

Dostawy:  armatura wodociągowa:  zasuwy wraz z osprzętem, kształtki żeliwne, hydranty wraz z osprzętem 2016 – 2018
MPWIK WARSZAWA Dostawa:  kołnierze stalowe 2016 – 2018
PWiK Ruda Śląska Sukcesywne dostawy:

– armatura wodociągowa:  zasuwy wraz z osprzętem

kształtki segmentowe,  opaski naprawcze

– włazy

2016 – 2018
RPWiK Chrzanów Sukcesywne dostawy:

– armatura wodociągowa:  kształtki żeliwne,   łączniki żeliwne

zasuwy wraz z osprzętem,   opaski zaciskowe naprawcze

– włazy

2015 – 2018
PWiK Częstochowa Sukcesywne dostawy:

– armatura wodociągowa:  hydranty wraz z osprzętem,

nawiertki, obudowy

– włazy

2015 – 2018
RPWiK Zawiercie Sukcesywne dostawy:

– armatura wodociągowa:  hydranty wraz z osprzętem,

zasuwy wraz z osprzętem,  łączniki

– włazy

2015 – 2018
PWiK Czechowice-Dziedzice Sukcesywne dostawy:  armatura wodociągowa:

hydranty wraz z osprzętem,  zasuwy wraz z osprzętem,

kształtki PE,  armatura wodociągowa żeliwna i stalowa

2015 – 2018
RPWiK Tychy

 

Sukcesywne dostawy:  armatura wodociągowa:

zasuwy wraz osprzętem,  hydranty wraz osprzętem,

armatura naprawcza,  kształtki PE

2015 – 2018
ChŚPWiK Chorzów Sukcesywne dostawy:

– armatura wodociągowa:  hydranty wraz z osprzętem,

zasuwy wraz z osprzętem

– włazy

2015 – 2018
AQUA Bielsko-Biała Sukcesywne dostawy:   armatura wodociągowa:

zasuwy wraz z osprzętem,   hydranty wraz z osprzętem

2015 – 2018
BM AQUA Modernizacja sieci ciepłowniczej w Katowicach. ul. Rataja, Milowicka, Bałtycka, Krakowska, Kijowska

 

Dostawa:  armatura wodociągowa

2015 – 2018
PWIK OŚWIĘCIM Dostawa:  skrzynki uliczne 2018
ABT Częstochowa Stacja Uzdatniania Wody ŁUKANOWICE

 

Dostawa:  armatura z napędami

2017
ABT Częstochowa Oczyszczalnia Ścieków RADWANOWICE

 

Dostawa:  armatura z napędami elektrycznymi

2017
SKANSKA Budowa nowego zakładu Adient w Siemianowicach Śląskich

 

Dostawa:  żeliwo drogowe

2017
ZIK Czeladź Dostawa:  armatura wodociągowa i rury PE 2017
GPW KATOWICE Dostawa:  armatura z napędami elektrycznymi 2017
DROGOPOL Budowa trasy NS – Ruda Śląska. Etap III.

 

Dostawa: armatura wodociagowa, kanalizacyjna, rury PVC.

2017
DROGOPOL Budowa nowej drogi w Dąbrowie Górniczej, dzielnica Tacznowa

 

Dostawa:  armatura wodno-kanalizacyjna, rury PE / PVC

2016 – 2017
Gmina Reńska Wieś

PRDiM

Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa

Etap I: rurociąg tłoczny.

 

Dostawa:  armatura odcinająca, zasuwy nożowe DN 50/100/150

2016
SAINT GOBAIN

ERGOPOL

Rozbudowa zakładu Glasssolutions Polska

 

Kompleksowe dostawy: studnie betonowe, zbiorniki do separatorów, rury oraz kształtki PE i PVC, żeliwo drogowe

2016
UM Jaworzno

DROGOPOL

Bbudowa obwodnicy północnej od strony ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chełmońskiego do ul. Drabika

 

Kompleksowe dostawy: włazy i wpusty, rury i kształtki PEi PVC, armatura wodociągowa i kanalizacyjna, armatura gazowa, studnie,

2016
VEOLIA – Wodociągi Tarnowskie Góry Dostawa:  pompy do wody 2016
ABT Częstochowa Stacja Uzdatniania Wody CIECHANÓW

 

Dostawa:  armatura z napędami elektrycznymi

2015
GINZLER STAHL-u

Anlagenbau GmbH – Biuro Polska

Oczyszczalnia Ścieków SWARZEWO

 

Dostawa:  armatura z napędami elektrycznymi

2015
BUDOMONT 6 Modernizacja kanalizacji w Świętochłowicach ul. Sudecka

 

Dostawa:  włazy

2015
INSTAL KRAKÓW Oczyszczalnia Ścieków KONIN – Lewy Brzeg

 

Dostawa:  armatura kanalizacyjna i wodociągowa

2015
UM Sosnowiec

PRUIM

Przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej wraz z przebudową kolizyjnej sieci wodociągowej w dzielnicy Pogoń – w ramach inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap II”

 

Kompleksowe dostawy:  armatura, kształtki żeliwne, kształtki PE i PVC, rury PE, żeliwo drogowe, włazy i wpusty

2015
UM Sosnowiec

CNT

Przebudowa ul. Traugutta w Sosnowcu

 

Dostawa:  włazy kanalizacyjne

2015
Gmina Psary

EKO-INSTAL

Przebudowa lokalnych dróg gminnych na terenie gminy Psary z podziałem na dwa zadania przy ul. Łącznej i ul. Bocznej

 

Kompleksowe dostawy:  armatura, kształtki żeliwne, kształtki PE i PVC, rury PE, żeliwo drogowe, włazy i wpusty

2015
UM Mysłowice

JKM

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wojska Polskiego

 

Kompleksowe dostawy:  armatura, kształtki żeliwne, kształtki PE i PVC, rury PE, żeliwo drogowe, włazy i wpusty

2015
UM Sosnowiec

JKM

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piastów w Sosnowcu

 

Kompleksowe dostawy:  armatura, kształtki żeliwne, kształtki PE i PVC, rury PE, żeliwo drogowe, włazy i wpusty

2015
DTŚ

DROGOPOL

Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli – ul. Nowobukowa

 

Dostawy:  rury stalowe cementowane 813 x 10 z powłoką zewnętrzną PE, włazy, wpusty żeliwne

2015
DTŚ

DROGOPOL

Budowa drogi N-S.  Etap II.

 

Dostawa:  rury izolowane 3LPE N-n z wykładziną cementową, do transportu wody pitnej

HFI 323 x 7,1 gat. L335

HSAW 813 x 10 gat. L335

HSAW 1016 x 12 gat. L335

2015
JZWiK

Jastrzębie-Zdrój

Dostawy:  armatura wodociągowa i włazy 2015
SKANSKA Budowa zbiorników do gromadzenia odpadów płynnych na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice

 

Dostawa:  armatura i hydranty

2015
INSTAL KRAKÓW Oczyszczalnia ścieków Karkoszka w Wodzisławiu Śląskim.

 

Dostawa:  armatura wodociągowa

2015
GINZLER STAHL U.Anlagenbau GmbH Amstetten Oczyszczalnia ścieków Swarzewo.

 

Dostawa:  zasuwy odcinające

2015
GPW Katowice Dostawy:  armatura wodociągowa i przepustnice 2015
ZIK Czeladź Dostawa:  armatura wodociągowa 2015
UM Sosnowiec

DROGOPOL

Rozbudowa układu drogowego ul. Braci Mieroszewskich, pomiędzy skrzyżowaniami ulicą Szymanowskiego z ulicą Lelewela w Sosnowcu.

 

Kompleksowe dostawy:  włazy, wpusty żeliwne, rury, kształtki PE, PVC, armatura wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, studnie tworzywowe

2015
UM Jaworzno

DROGOPOL

Przebudowa istniejącej i dobudowa drugiej jezdni DK 79 na odc. Między skrzyżowaniem Ul. Niemcewicza a ulicą podgórską w Jaworznie w ramach „Miasto twarzą do autostrady” Etap VI.

 

Kompleksowe dostawy:  włazy, wpusty D-400 żeliwne, rury, kształtki PE, PVC, armatura wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, studnie tworzywowe

2015
UM Dąbrowa Górnicza

DROGOPOL

 

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej etap I, II, III.

 

Dostawa:  włazy, wpusty żeliwne, armatura wodociągowa

2015
UM Gliwice

EUROVIA

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach,  Odcinek G2 – od ul. Kujawskiej do węzła DK88 i ul. Portowej.

 

Dostawa:  włazy oraz wpusty z logo wodociągów Gliwice

2015
KIWK

 

Budowa rurociągu tłocznego przy ulicy Kolistej do ulicy Szopienickiej w Katowicach.

 

Kompleksowe dostawy:  armatura, kształtki żeliwne, PE, rury PE

2015
MPWiK Jaworzno

MIKO-TECH

Modernizacja części ściekowej oczyszczalni ścieków Jaworzno Dąb.

 

Dostawa: zasuwy nożowe DN 250/600/800, zasuwy nożowe DN 200 z napędem Auma,  przepustnice DN 80/200/250/300/350

2014
MULTIVALVE Gliwice Oczyszczalnia ścieków Krotoszyn

 

Dostawa:  armatura odcinająca

2014
MULTIVALVE Gliwice Stacja uzdatniania wody w Olkuszu.

 

Dostawa:  armatura wodociągowa, zasuwy wraz z osprzętem, hydranty

2014
WODOCIĄGI

KATOWICKIE

Dostawy:  armatura wodociągowa:  hydranty wraz z osprzętem 2014
ZWIK Ciechanów

ABT

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  w Ciechanowie.

 

Dostawa:  przepustnice, zasuwy, zawory zwrotne, zasuwy nożowe  w zakresie DN 150 … 500 oraz napędy elektromechaniczne do armatury

2014
KIWK

TKS

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach kontrakt 5C3.

 

Dostawa:  włazy, wpusty żeliwne klasy D-400,

armatura kanalizacyjna

2014
INSTAL KRAKÓW Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie

 

Dostawa:  armatura kanalizacyjna

2014
UNISERV PIECBUD Chłodnia kominowa w Estonii.

 

Dostawa:  armatura odcinająca z napędami elektrycznymi

2014
PWiK Ruda Śląska Dostawy:  armatura wodociągowa: zasuwy wraz z osprzętem,

kształtki segmentowe, opaski naprawcze

2014
KIWK

PRINŻ HOLDING

 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach kontrakt 5C4.

 

Dostawa:  włazy, wpusty żeliwne D-400, armatura odcinająca kanalizacyjna

2014
ABT Oczyszczalnia ścieków w Miliczu

 

Dostawa:  zasuwy nożowe

2014
 

UM Jaworzno

DROGOPOL

Strefa przemysłowa I-II w ramach projektu „Gospodarcza Brama Śląska” w Jaworznie – Infrastruktura służąca przedsiębiorcom.

 

Kompleksowe dostawy: włazy, wpusty żeliwne, rury, kształtki PE, PVC, armatura wodociągowa, studnie tworzywowe

2013
PRUIM Budowa obwodnicy miasta Końskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728.

 

Dostawa:  armatura i hydranty, armatura przyłączeniowa, łuki, trójniki, zwężki, łączniki rurowo-kołnierzowe

2013
KW S.A.

DROGOPOL

Wykonanie przebudowy rurociągu magistralnego DN 1200 mm dla potrzeb KW S.A. oddział KWK Halemba-Wirek w Rudzie Śląskiej

 

Dostawa:  przepustnice  DN 1200

2013
KIWK

REMETKOR

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach

 

Dostawa:  zasuwy nożowe dwustronnie szczelne, zasuwy miękkouszczelnione, łaczniki amortyzacyjne, studnie, czyszczaki oraz armatura połączeniowa.

2013
PWP Katowice Stacja Uzdatniania Wody w Harbutowicach.

 

Dostawa:  przepustnice międzykołnierzowe.

2013
INSTAL KRAKÓW Oczyszczalnia Ścieków Katowice Podlesie.

 

Dostawa:  armatura odcinająca, zasuwy nożowe, napędy elektromechaniczne do armatury.

2012
WADMAR Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu i gazociągu w strefie RYNEK w Katowicach.

 

Dostawa:  przepustnice DN 500 do zabudowy podziemnej.

2012
ZWIK Oława

AWBUD

Projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Oławie.

 

Dostawa:  armatura DN 100, 150, 200, 250;

zasuwy nożowe z napędami elektromechanicznymi,

zawory kulowe kwasoodporne, zawory zwrotne kulowe,

zawory odpowietrzająco-napowietrzające, przepustnice,

zasuwy do zabudowy podziemnej.

2011
WOLIMEX Budowa kanalizacji w Gminie Gierałtowice.

 

Dostawa:  żeliwo drogowe

2011
SKANSKA Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, studzienkami, komorami armatury i przyłączami do budynków dla miejscowości: Pietrowice Małe, Ligotka, Krościna Mała, Dębnica i miasto Prusice.

 

Dostawa:  żeliwo drogowe

2011
INSTAL KRAKÓW Oczyszczalnia ścieków w Strzegomiu

 

Dostawa:  zasuwy wraz z osprzętem i przepustnice

2011
SKANSKA Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.

 

Dostawa:  żeliwo drogowe, włazy

2011