Hydroinżynieria i drogownictwo

Armatura

zasuwy miękkouszczelnione jafar

zasuwy miękkouszczelnione hawle

zasuwy nożowe jafar

przyłącza wodociągowe jafar

przyłącza wodociągowe hawle

przepustnice jafar

przepustnice hawle

zasuwy przemysłowe

zawory zwrotne i nap/odpowietrzające jafar

zawory zwrotne i nap/odpowietrzające hawle

zawory antyskażeniowe i inne

zawory regulacyjne hawle

Łączniki, Opaski, Kształtki

opaski, łączniki, wstawki jafar

łączniki hawle

kształtki żeliwne

Urządzenia inne

studnie wodomierzowe i bramki zraszające

hydranty ogrodowe, zdroje

zastawki

Systemy rurowe z tworzyw sztucznych

rury pvc i pe

systemy pipelive

kształtki pe

Żeliwo drogowe i kanalizacyjne

włazy i wpusty

włazy sfero

rury bezkielichowe

rury kielichowe

Odwodnienia

systemy drenarskie

skrzynki rozsączające

separatory

ZOBACZ NASZE KATALOGI ONLINE

Hydroinżyneria