napisz do nas drukuj stronę

Czwartek, 21-06-2018

pomoc techniczna
 
Jeżeli chcesz być informowany
o naszych specjalnych ofertach,
promocjach i aktualnociach
dopisz się do listy mailingowej.
ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO

Energetyka zawodowa i ciepłownictwo jest jedną z kluczowych branż,
do których adresowana jest oferta naszej firmy, na którą skladają się:

armatura wysokociśnieniowa, średniociśnieniowa,
kwasoodporna i specjalistyczna
Fabryki Armatur WAKMET Bodzanów

ZAKRES ŚREDNIC DN: 4 do 350 mm
ZAKRES CIŚNIEŃ: 25 do 420 bar
ZAKRES TEMPERATUR: -50oC do +550oC

 • zawory zaporowe proste, skośne i kątowe PN 40/63/100 bar kołnierzowe i do spawania
 • zawory zaporowe PN 40/63/100 bar z grzybem regulacyjnym
 • zawory zaporowe PN 40 bar z mieszkowym uszczelnieniem dławnicy
 • zawory zaporowe PN 40 bar w wykonaniu kwasoodpornym
 • zawory zwrotne PN 40/63/100 bar kołnierzowe i do spawania
 • zawory zaporowo-zwrotne PN 40 bar kołnierzowe i do spawania
 • osadniki siatkowe proste i skośne PN 40 /63/100 bar kołnierzowe
 • osadniki siatkowe PN 40 /63/100 bar kołnierzowe w wykonaniu kwasoodpornym
 • zawory zaporowe PN 160 bar kołnierzowe i do spawania
 • zawory zaporowe PN 160 bar z grzybem regulacyjnym
 • zawory zwrotne PN 160 bar kołnierzowe i do spawania
 • zawory zaporowe PN 320 bar do spawania z elementami ze stopów tytanu
 • zawory zaporowe PN 320 bar do spawania z grzybem regulacyjnym
 • zawory regulacyjne wysokociśnieniowe
 • zasuwy PN 160/250/320/420 bar do spawania z elementami ze stopów tytanu
 • zawory zwrotne PN 320 bar do spawania

armatura wysokociśnieniowa, średniociśnieniowa i zabezpieczająca oraz napędy elektromechaniczne Zakładu Armatury CHEMAR Kielce

ZAKRES ŚREDNIC DN: 15 do 400 mm
ZAKRES CIŚNIEŃ: 16 do 500 bar
ZAKRES TEMPERATUR: -50oC do +550oC

 • zawory zaporowe proste i kątowe PN 40 bar kołnierzowe i do spawania
 • zawory zaporowe PN 40 bar z grzybem regulacyjnym
 • zawory zaporowe PN 40 bar z mieszkowym uszczelnieniem dławnicy
 • zawory zaporowo-zwrotne PN 40 bar kołnierzowe i do spawania
 • zawory zwrotne PN 40 bar kołnierzowe i do spawania
 • osadniki siatkowe PN 40 bar kołnierzowe
 • zawory zaporowe PN 320/500 bar do spawania
 • zawory zaporowe PN 320/500 bar do spawania z grzybem regulacyjnym
 • zawory zwrotne PN 320 bar do spawania
 • zawory spustowe PN 320 bar
 • zawory bezpieczeństwa ze wspomaganiem pneumatycznym urządzeniem sterującym
 • zawory regulacyjne jedno-, dwu-, trzy- i czterostopniowe PN 260 bar do spawania
 • zasuwy PN 40/100 bar kołnierzowe i do spawania,
 • zasuwy wysokociśnieniowe PN 260/320 bar do spawania
 • klapy zwrotne PN 250/320 bar do spawania
 • wodowskazy odległościowe i przykotłowe
 • napędy elektromechaniczne NWA

układy sterowania armaturą i napędy elektromechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne

 • napędy elektromechaniczne "on-off" AUMA SA, AUMA SG
 • napędy elektromechaniczne regulacyjne AUMA SAR
 • napędy elektromechaniczne AUMA MATIC
 • napędy elektromechaniczne NWA CHEMAR
 • napędy elektromechaniczne MODACT
 • napędy pneumatyczne i hydrauliczne EL-O-MATIC i PREMA Kielce
 • przekładnie gwintowe i ślimakowe MASTERGEAR

armatura zabezpieczająca i zaporowa ARMAK Katowice

ZAKRES ŚREDNIC DN: 20 do 1000 mm
ZAKRES CIŚNIEŃ: 16 do 100 bar
ZAKRES TEMPERATUR: -50oC do +550oC

 • zawory bezpieczeństwa sprężynowe, pełnoskokowe PN 16 bar
 • zawory bezpieczeństwa sprężynowe z uszczelnieniem miękkim PN 16 bar
 • zawory bezpieczeństwa sprężynowe, pełnoskokowe PN 40 bar
 • zawory bezpieczeństwa sprężynowe z uszczelnieniem miękkim PN 40 bar
 • zawory bezpieczeństwa sprężynowe, pełnoskokowe PN 63/100 bar
 • zawory bezpieczeństwa sprężynowe, proporcjonalne PN 16 bar
 • zawory bezpieczeństwa sprężynowe, proporcjonalne z miękkim uszczelnieniem PN 16 bar
 • zawory bezpieczeństwa sprężynowe, proporcjonalne PN 40 bar
 • zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania PN 16 bar
 • zawory elektromagnetyczne pośredniego działania PN 16 bar
 • wodowskazy, głowice ramki płynowskazowe PN 25/40 bar
 • zasuwy klinowe kołnierzowe PN 40 bar
 • zawory zwrotne grzybkowe PN 16 bar

armatura zaporowa, zwrotna i regulacyjna ZETKAMA Kłodzko

ZAKRES ŚREDNIC DN: 15 do 300 mm
ZAKRES CIŚNIEŃ: 6 do 40 bar
ZAKRES TEMPERATUR: -50oC do +400oC

 • zawory zaporowe PN 16/25/40 bar kołnierzowe i mufowe
 • zawory zaporowe PN 16/25/40 bar z mieszkowym uszczelnieniem dławnicy
 • zawory zaporowe PN 16/25 bar z grzybem regulacyjnym
 • zawory regulujace PN 16/25/40 bar kołnierzowe i mufowe
 • zawory kulowe PN 16 bar kołnierzowe
 • zawory zwrotne PN 16/25/40 bar kołnierzowe, mufowe i międzykołnierzowe
 • zawory zwrotne klapowe PN 10/16 bar kołnierzowe
 • osadniki siatkowe PN 6/10/16/25/40 bar kołnierzowe i mufowe
 • osadniki siatkowe PN 6/10/16/25/40 bar z wkładem magnetycznym
 • zawory odpowietrzające PN 16 bar
 • kosze ssawne PN 10 bar
 • zawory pływakowe PN 10 bar

armatura kulowa ZAWGAZ Suchy Las

ZAKRES ŚREDNIC DN: 15 do 700 mm
ZAKRES CIŚNIEŃ 4 do 100 bar
ZAKRES TEMPERATUR: -60oC do +200oC

 • zawory kulowe pełnoprzelotowe z kompensacyjnym uszczelnienim kuli PN 16/25/40 bar kołnierzowe, do spawania i gwintowane do gazu, powietrza, wody i pary wodnej
 • zawory kulowe pełnoprzelotowe PN 16/25/40 bar do czynników ropopochodnych
 • zawory kulowe pełnoprzelotowe PN 16/25/40 bar do propanu i propanu-butanu
 • zawory kulowe pełnoprzelotowe z przyłączami PE PN 16/25/40 bar
 • zawory kulowe pełnoprzelotowe PN 63/100 bar
 • zawory kulowe kwasoodporne PN 16/25/40 bar
 • zawory kulowe z zabezpieczeniem ogniowym "fire-save" PN 16/25/40 bar
 • zawory kulowe z układami smarowania doszczelniającego

armatura kulowa ARMATURA Rogoźno

ZAKRES ŚREDNIC DN: 10 do 600 mm
ZAKRES CIŚNIEŃ: 16 do 40 bar
ZAKRES TEMPERATUR: -30oC do +150oC

 • zawory kulowe z zawężonym przelotem PN 16/25/40 bar kołnierzowe i do spawania

armatura kulowa CEGAZ Poznań

ZAKRES ŚREDNIC DN: 4 do 65 mm
ZAKRES CIŚNIEŃ: 16 do 100 bar
ZAKRES TEMPERATUR: -30oC do +200oC

 • zawory kulowe gwintowane PN 16/25/40/63/100 bar
 • zawory kulowe do spawania PN 16/25/40 bar
 • zawory kulowe kołnierzowe PN 16/25/40/63 bar
 • kurki kulowe manometrowe PN 16/25/40/63/100 bar
 • zawory kulowe międzykołnierzowe PN 16/25/40/63/100 bar

armatura zaporowa MAŁAPANEW ARMATURA Ozimek

ZAKRES ŚREDNIC DN: 40 do 600 mm
ZAKRES CIŚNIEŃ: 10 do 25 bar
ZAKRES TEMPERATUR: -30oC do +400oC

 • zasuwy klinowe owalne PN 25 bar kołnierzowe
 • zasuwy klinowe kwasoodporne PN 10 bar

armatura zaporowa, kulowa CHEMITEX Sieradz

ZAKRES ŚREDNIC DN: 10 do 350 mm (500 mm w przypadku wielodrogowych)
ZAKRES CIŚNIEŃ: 16 do 260 bar
ZAKRES TEMPERATUR: -60oC do +350oC (400oC)

 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar kołnierzowe, międzykołnierzowe i do spawania
 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar w wykonaniu kwasoodpornym
 • zawory kulowe PN 63/100 bar do spawania
 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar gwintowane
 • zawory kulowe manometrowe PN 16/25/40/63 bar
 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar trójdrogowe
 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar z płaszczem grzewczym
 • przezierniki PN 16/25 bar kołnierzowe

armatura zaporowa, kulowa TOFAMA Toruń

ZAKRES ŚREDNIC DN: 15 do 250 mm
ZAKRES CIŚNIEŃ 16 do 25 bar
ZAKRES TEMPERATUR: -30oC do +150oC

 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar kołnierzowe, międzykołnierzowe i do spawania
 • zawory kulowe PN 16/25/40 bar w wykonaniu kwasoodpornym
 • zawory membranowe PN 10 bar i przeponowe PN 6/10 bar

reduktory i regulatory ciśnienia POLNA Przemyśl

 • zawory regulujące jedno- i dwugniazdowe PN 16/25/40 bar
 • zawory regulujące trójdrogowe mieszające i rozdzielajace PN 10/16 bar
 • regulatory ciśnienia bezpośredniego działania PN 16/25/40 bar
 • regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania PN 16/25/40 bar
 • regulatory przepływu bezpośredniego działania PN 16/25/40 bar

reduktory i regulatory ciśnienia NARZĘDZIOWCY Przemyśl

 • reduktory ciśnienia pary,wody, powietrza - bezpośredniego działania PN 40 bar
 • regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania PN 40 bar
 • regulatory upustowe PN 40 bar
 • zawory odcinające z napędem pneumatycznym PN 16/25/40 bar
 • zawory trójdrogowe przełaczające PN 16/25/40 bar
 • zawory odmulające do kotłów parowych PN 40 bar

armatura i automatyka DANFOSS-SOCLA

 • przepustnice OREG: URANIE, SYLAX, ENODIA, TILIS, LYCENE PN 6/10/16/25 bar
 • zawory kulowe SOCLA PN 69 bar
 • zawory zwrotne grzybkowe, membranowe, kulowe, płytkowe PN 6/10/16/25 bar
 • wysokoparametrowe przepustnice EMARIS PN 50 bar

odwadniacze pary, odwadniacze sprężonego powietrza ZAMKON Kędzierzyn-Koźle

 • odwadniacze dzwonowe pary PN 40 bar
 • odwadniacze sprężonego powietrza PN 40 bar
 • odwadniacze termocynamiczne PN 63 bar
 • separatory pary i gazów PN 25 bar

urządzenia do magnetycznego uzdatniania wody SPAW-TEST Gdańsk

 • magnetoodmulacze typu OISm
 • magnetyczne odmulacze sieciowe typu MOS

wymienniki ciepła

TERMOWENT Radom, SECESPOL Gdańsk, SPOMASZ Bełżyce

 • wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe typu JAD, JADK, JADX, JADXK
 • wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe typu S-1, WB-1, S-1K, WB-1K
 • wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe typu H, CWK,
 • pojemnościowe wymienniki ciepła typu WP-6
 • pojemnościowe wymienniki ciepła typu WP-6 w wersji nierdzewnej i z wężownicą o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła
 • wymienniki ciepła płytowe: skręcane lub lutowane

zbiorniki, urządzenia i konstrukcje ciśnieniowe

 • zasobniki ciepła poziome i pionowe
 • zbiorniki kondensatu
 • rozprężacze odmulin i odsolin
 • zbiorniki wyrównawcze sprężonego powietrza
 • filtroodmulniki IOW, TER FOM, TER FM, TER F
 • naczynia wzbiorcze TER NWP
 • sprzęgła hydrauliczne
 • naczynia wzbiorcze, zbiorniki REFLEX
 • naczynia wzbiorcze WZRM, filtroodmulnikiWFO, WFOM, WFM
 • zbiorniki hydroforowe typu AI, AII
 • zbiorniki zasilające
 • odgazowywacze

pompy LFP Leszno

 • pompy obiegowe do c.o. typu PO, POP, elektroniczne pompy obiegowe do c.o. typu POe
 • pompy cyrkulacyjne do c.w.u. typu PW, elektroniczne pompy cyrkulacyjne typu PWe
 • pompy linowe do c.w.u. typu mPML , pompy standardowe monoblokowe typu PJM
 • pompy PJM w wykonaniach specjalnych, wielostopniowe pompy pionowe typu WR
 • pompy liniowe typu PML, pompy ukośne seria UM, UMW, UMP
 • zestawy do podnoszenia ciśnienia ZHS, ZHR, ZHPJM

pompy GRUNDFOSS

 • elektronicznie regulowane pompy obiegowe UPE seria 100, UPE, UPED seria 2000
 • regulowane pompy obiegowe do c.o UP,UPS seria 100
 • pompy obiegowe GD, pompy cyrkulacyjne do c.w.u UPN, UP, UPSB
 • pompy elektroniczne z "suchym" wirnikiem TPE seria 2000
 • pompy "in-line" TP, TPD, LM/LP,LMD/LPD,CLM, CDM
 • pompy monoblokowe DNM, DNP, wielostopniowe pompy wirowe poziome CH, CHI
 • wysokociśnieniowe pompy wirowe pionowe CR, CRN, CV
 • wysokociśnieniowe pompy wirowe poziome CPHB, CPH
 • pompy zatapialne SPK, CHK, CRK, pompy głębinowe SQ, SQE, SP, SP-N, SP-R

pompy KFP BIAŁOGON

 • pompy wirowe poziome z napędem elektrycznym typu RX, RX-M, RZ, RZ-M, Z2K
 • Z2K-W, PTM, HL, pompy zatapialne typu RPX1, RPZ1, RPG1, RPX, RPZ, RPG, RPXj
 • mieszadła, mieszadła napowietrzające typu WIR, MN
 • agregaty pompowe przewoźne z silnikiem spalinowym typu HL/S
 • agregaty pompowe samozasysające z silnikiem spalinowym typu PS
 • pompy przeponowe typu PM, pompy obiegowe typu CO, TL, PJB
 • pompy krzywkowe typu RJM, pompy walcowe typu RWM, pompy zębate typu PZ

pompy HYDRO-VACCUM Grudziądz

 • pompy głębinowe typu GA, GB, GBA, GC, GDA, GD, GF
 • pompy samozasysające typu SKA, SKB, SKG, SA, SB
 • pompy zatapialne do wody typu WZA, pompy wirowe odśrodkowe typu KS, KSM
 • pompy zatapialne do cieczy zanieczyszczonych typu FZA, FZB, FZV, FZR
 • pompy obiegowe "in-line" typu CL, pompy próżniowe typu PW
 • pompy pionowe "in-line" typu OPA, pompy śmigłowe kolanowe typu COK
 • zestawy do podnoszenia ciśnienia, hydrofory AS, ASB, ASD, ASC, ASE, AGD, AGE
 • łączniki ciśnieniowe LCA, łączniki pływakowe LPA

pompy WAFAPOMP

 • pompy jednostopniowe poziome AZ, A, FY, A-P, C, CWT, pompy "in-line"
 • pompy dwustrumieniowe poziome BS, B, pompy dwustrumieniowe pionowe BP, BV
 • ompy wielostopniowe poziome WN, WS, W, pompy wielostopniowe zasilające Z
 • pompy wielostopniowe pionowe K, WK, 50WPS80, pompy do ścieków F, FK
 • pompy zatapialne do cieczy zanieczyszczonych FZ, FX
 • pompy śmigłowe zatapialne PZ, PZB, pompy śmigłowe cyrkulacyjne PZC, PC
 • pompy śmigłowe pionowe P
 • pompy głębinowe wałowe DG
 • pompy diagonalne pionowe
 • zestawy hydroforowe ZH-AZL

pompy TOFAMA Toruń

 • pompy wirowe jednostopniowe poziome do cieczy agresywnych chemicznie KAN, KMM, KMZ, KCZ, KCZ/B, KMG, KCG
 • pompy wirowe jednostopniowe pionowe do cieczy agresywnych chemicznie KSL, KSL-S, KSL-SL, KOP, KOP-L, KGM, KGM-U, KKB-S, KFP, GTPM
 • pompy jednośrubowe "beczkowe" 20PSRB, pompy jednośrubowe wyporowe poziome PSR, PSRP, PSRS, PSRSP

kompensatory mieszkowe

 • kompensatory mieszkowe osiowe PN 16 bar kołnierzowe i do spawania
 • kompensatory mieszkowe z osłoną wewnętzrną PN 16 bar
 • kompensatory mieszkowe z zewnętrzną rurą osłonową PN 16 bar
 • kompensatory mieszkowe z zewnętrzną rurą osłonową i pierścieniami PN 16 bar

manometry KFM

 • manometry ogólnego stosowania
 • manometry glicerynowe, precyzyjne i specjalistyczne
 • manometry kontakotwe

termometry KWT

 • termometry przemysłowe proste rtęciowe i toluenowe
 • termometry przemysłowe katowe rtęciowe i toluenowe

rury i blachy stalowe

 • rury czarne i ocynkowane ze szwem
 • rury czarne przewodowe bez szwu
 • rury czarne bez szwu kotłowe
 • rury czarne spiralnie i wzdłużnie spawane
 • rury zgrzewane prądami wysokiej częstotliwości
 • blachy czarne zimnowalcowane
 • blachy ocynkowane zimnowalcowane
 • blachy czarne gorącowalcowane

elementy rurociągów stalowych

 • kołnierze płaskie
 • kołnierze szyjkowe
 • kołnierze z króćcem
 • kołnierze zaślepiające
 • łuki hamburskie
 • trójniki
 • zwężki
 • dennice i zaślepki
 • kształtki żeliwne czarne i ocynkowane

  Polityka plików cookies © 2005 - 2018   INSTAL Sp z o.o.